(1)
Hájková, M.; Kratochvíl, B.; Rádl, S. Atorvastatin − the World’s Best Selling Drug. Chem. Listy 2008, 102.