(1)
Kullová, L.; Kovářík, T.; Rieger, D.; Čekalová, M. Geopolymerní Kompozit Na bázi Roztoku křemičitanu draselného S Plnivem O různém granulometrickém složení. Chem. Listy 2016, 110, 581-584.