(1)
Vyskočilová, P.; Hornik, P.; Friedecký, D.; Adam, T. Spectral and Electro¬migration Characteristics of Imidazole Ribosides. Chem. Listy 2007, 101.