(1)
Leitner, J.; Sedmidubský, D. Příprava, Vlastnosti a využití nanostrukturovaného ZnO. Chem. Listy 2016, 110, 406-417.