(1)
Hrivnáková, V.; Fargašová, A. Charakterizácia nanočastíc a Ich Vplyv Na Eukaryotické Bunky a vyššie Rastliny. Chem. Listy 2016, 110, 440-446.