(1)
Filip, L.; Zolal, A. Perzistentní Organické látky V životním prostředí a Technologie Pro Jejich odstraňování. Chem. Listy 2017, 111, 782-788.