(1)
Cinková, K.; Šatkovská, P.; Švorc, Ľ. Stanovenie Kyseliny Listovej Vo farmaceutických prípravkoch Pomocou Square-Wave voltampérometrie Na bórom Dopovanej Diamantovej elektróde. Chem. Listy 2015, 109, 788-793.