(1)
Michálek, J.; Dušková Smrčková, M.; Přádný, M.; Chylíková Krumbholcová, E. Příběh Jednoho materiálu, Aneb 2-Hydroxyethyl-methakrylát: Monomer, Polymer, Vlastnosti a Aplikace. Chem. Listy 2018, 112, 490-497.