(1)
Hrubý, M.; Pánek, J. Volba biokompatibilního Polymeru: Fyzikálně-Chemické Vlastnosti Jako klíčový Faktor K úvaze. Chem. Listy 2018, 112, 517-521.