(1)
Hegedűs, O.; Čepelová, D.; Hegedűsová, A. Hodnotenie titračnej metódy Stanovenia Tukov V potravinách. Chem. Listy 2015, 109, 710-713.