(1)
Makrlíková, A.; Barek, J.; Vyskočil, V.; Navrátil, T. Elektrochemické Stanovení homovanilové, Vanilmandlové a 5-Hydroxy-3-Indoloctové Kyseliny Jako Biomarkerů nádorových onemocnění. Chem. Listy 2018, 112, 605-615.