(1)
Franc, M. Pořád Chemici? Chemici V čele ČSAV, AV ČR a jiných Akademií věd 1952–2000. Chem. Listy 2018, 112, 693-700.