(1)
Fedorová, M.; Prokeš, M.; Pistl, J.; Nemcová, R. Exopolysacharidy Ako významné Produkty probiotík. Chem. Listy 2018, 112, 770-776.