(1)
Bělohlav, Z. Pojem Technologie V čase. Chem. Listy 2015, 109, 593.