(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2018, 112, 871-872.