(1)
Otřísal, P.; Florus, S.; Obšel, V.; Friess, K.; Karkalić, R.; Mosteanu, D.; Veličković, Z.; Švorc, Ľ. Změny Hodnocení Odolnosti izolačních ochranných oděvů Proti Permeaci toxických látek. Chem. Listy 2019, 113, 90-96.