(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2014, 108, 1015-1016.