(1)
Muselík, J.; Komersová, A.; Lochař, V.; Kubová, K. Regresní analýza disolučního Profilu léčiva a Odhad Mechanismu uvolňování léčiva. Chem. Listy 2019, 113, 328-336.