(1)
Hrubý, M.; Filippov, S. K.; Felklová, V.; Štěpánek, P. Přírodou Inspirované Polymery Citlivé Na vnější podněty Pro Dopravu léčiv. Chem. Listy 2015, 109, 482-487.