(1)
Otyepková, E.; Gabriel, R. Krystalické Soli Kyseliny Obeticholové. Chem. Listy 2019, 113, 434-437.