(1)
Revenco, D.; Loula, M.; Mestek, O.; Koplík, R. Stanovení anorganických nanočástic V biologických materiálech a potravinách analýzou jednotlivých částic Hmotnostní Spektrometrií S indukčně vázaným Plazmatem. Chem. Listy 2019, 113, 478-484.