(1)
Nesměrák, K.; Kudláček, K.; Kozlík, P.; Štícha, M.; Vašíčková, P.; Babica, J. Dlouhodobá Stabilita Alkaloidů V pevných lékových formách. Chem. Listy 2020, 114, 52-57.