(1)
Pluháček, T.; Maier, V. Hmotnostní Spektrometrie S indukčně vázaným Plazmatem – analýza Jediné buňky. Chem. Listy 2020, 114, 239-243.