(1)
Nemcová, K.; Breierová, E.; Paulovičová, E. Vplyv meďnatých iónov Na Diverzitu Kvasiniek asociovaných S Hroznom a muštom. Chem. Listy 2015, 109, 456-462.