(1)
Horská, J.; Obšívačová, A.; Vítková, K.; Jurčíková, J.; Procházka, V.; Petr, J. Stanovení Alloxanu V Mouce Pomocí kapilární elektroforézy Ve Spojení S Tandemovou Hmotnostní Spektrometrií. Chem. Listy 2020, 114, 454-457.