(1)
Havlíček, D.; Plocek, J. Vertikální Profily mineralogického složení atmosférického Prachu V severozápadních Čechách (Kopisty, Dlouhá Louka, Milešovka). Chem. Listy 2020, 114, 458-469.