(1)
Václavková, J.; Kouřilová, P.; Vrbková, J.; Holub, D.; Hajdúch, M.; Džubák, P. Proteomická analýza Vzorků kondenzátu vydechovaného Vzduchu prokázala Vysokou Reprodukovatelnost Hmotnostně spektrometrických měření [Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensate Samples Showed High Reproducibility of Mass Spectrometric Measurements]. Chem. Listy 2020, 114, 470-479.