(1)
Hanslian, D.; Sedlák, P. Větrné elektrárny – Klimatická Pohroma?. Chem. Listy 2020, 114, 480-483.