(1)
Wanner, J. Naše světlebleděmodré Zlato. Komentář K úvodníku. Chem. Listy 2020, 114, 488-489.