(1)
Krajcar, R.; Lyutakov, O.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Příprava plazmonaktivních kovových Nanostruktur Transportem Ze substrátu Do Roztoku. Chem. Listy 2020, 114, 770-777.