(1)
Juřík, P.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Švorčík, V. Nanostrukturování polymerních substrátů Pomocí indukovaného vrásnění. Chem. Listy 2020, 114, 804-814.