(1)
Paleta, O. Kineticky a Termodynamicky řízené Organické Reakce: Fakta a Nejasnosti. Chem. Listy 2020, 114, 829-840.