(1)
Števulová, N.; Singovszká, E. FTIR štúdium degradácie zložiek konopného Pazderia V Procese Chemickej a fyzikálnej úpravy. Chem. Listy 2020, 114, 853-858.