(1)
Čapka, L.; Sedláček, J.; Mikuška, P. Sledování Koncentrací Aniontů V městském Aerosolu Pomocí miniaturizovaného Impaktoru. Chem. Listy 2021, 115, 99-103.