(1)
Dercová, K.; Lászlová, K.; Dudášová, H.; Murínová, S.; Balaščáková, M.; Škarba, J. Hierarchia výberu bioremediačných technológií: Možnosti využitia potenciálu bakteriálnych degradérov. Chem. Listy 2015, 109, 281-290.