(1)
Mlčoch, A.; Novák, L.; Šilhan, M. Cestovní Mapa České Technologické Platformy Pro udržitelnou Chemii. Chem. Listy 2021, 115, 205-211.