(1)
Ungvarská Maľučká, L.; Uhrinová, A.; Harvanová, J.; Tkáčiková, Ľ.; Pavlík, M. Antioxidačná a antimikrobiálna Aktivita Extraktov Ophiocordyceps Sinensis a Paecilomyces Hepiali. Chem. Listy 2021, 115, 325-330.