(1)
Nesměrák, K.; Chalupa, R. Dvě Vrbnovské Transmutace Z počátku 18. Století a Jejich Vztah K Univerzitě Karlově, překlad a analýza Dobové zprávy. Chem. Listy 2021, 115, 347-355.