(1)
Janigová, N.; Gajdziok, J.; Vetchý, D. Biomedicínske použitie 3D tlače. Chem. Listy 2021, 115, 356-362.