(1)
Jurášek, M.; Opletal, L.; Kmoníčková, E.; Drašar, P. Venenum Bufonis – Panacea? [Venenum Bufonis – Panacea?]. Chem. Listy 2021, 115, 363-367.