(1)
Láníková, J.; Blahová, J.; Svobodová, Z. Výskyt nesteroidních Antiflogistik Ve vodním prostředí a Jejich účinky Na Vodní Organismy. Chem. Listy 2021, 115, 463-471.