(1)
Dubinin, S.; Ducháček, V. Stanovení síťové Hustoty kaučukové složky termoplastických vulkanizátů. Chem. Listy 2015, 109, 125-128.