(1)
Kalousková, R.; Malinová, L.; Benešová, V.; Brožek, J. Hodnocení Stability PVC knižních Desek. Chem. Listy 2022, 116, 381-387.