(1)
Fenclová, K.; Němec, M.; Prášek, T. Stanovení Plutonia a dalších vybraných Aktinoidů Metodou urychlovačové Hmotnostní Spektrometrie. Chem. Listy 2023, 117, 128-133.