(1)
Zuzáková, J.; Janák, D.; Vobecká, E.; Říhová Ambrožová, J. Využití somatických kolifágů při sledování Hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních Vod. Chem. Listy 2023, 117, 163-169.