(1)
Kolenčík, M.; Urík, M.; Štubňa, J. Heterotrofné Lúhovanie a Jeho využitie V Biohydrometalurgii. Chem. Listy 2014, 108, 1040-1045.