(1)
Chuchvalec, P. K vývoji publikování odborných sdělení V 21. Století. Chem. Listy 2014, 108, 425.