(1)
Kačeriaková, D.; Špánik, I. Využitie cyklodextrínov V Plynovej Chromatografii: Príprava kapilárnych kolón S cyklodextrínovými stacionárnymi fázami. Chem. Listy 2014, 108, 462-469.