(1)
Vraníková, B.; Gajdziok, J.; Vetchý, D.; Kratochvíl, B.; Seilerová, L. Systémy Kapalina V Pevné fázi Jako Moderní Trend zvyšování Biologické Dostupnosti léčiva. Chem. Listy 2013, 107, 681-687.