(1)
Mužíková, Z.; Baroš, P.; Pospíšil, M.; Šebor, G. Tlak Par a oxidační Stabilita Butanol-benzinových směsí. Chem. Listy 2013, 107, 717-722.